DUHABEX

Plan Podziału

W związku z rozpoczęciem procedury podziału spółki pod firmą: Duhabex sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (KRS 000068396, dalej: „Duhabex” lub „Spółka Dzielona”), który nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.; dalej: „KSH”), czyli poprzez przeniesienie części majątku Duhabex (spółka dzielona) na rzecz spółki pod firmą: Duhabex Service sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (KRS 0000454100, dalej: „Duhabex Service” lub „Spółka Przejmująca”), zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, stosownie do treści art. 535 § 3 KSH, niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości plan podziału uzgodniony przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 05 października 2017 r. (dalej: „Plan Podziału”).

 https://www.dropbox.com/s/h8ncv1f2rhhn2h1/Scan0404.pdf?dl=0

W imieniu Spółki Dzielonej: Przemysław Radosh – Prezes Zarządu.

W imieniu Spółki Przejmującej: Przemysław Radosh – Prezes Zarządu.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz lub zadzwoń

+48 (32) 624 0 624